Author name: yoga

Брзајте полека!

Денес сите некаде брзаат. Тоа некако стана стил на живеење и кај нас. Реалност е дека современото живеење во голема мера ги зголемува потребите на индивидуата и семејството, а тоа бара поголемо залагање истите да се обезбедат, често трчајќи од една до друга работа.

Длабока имагинација

Ние не се познаваме доволно себеси, го знаеме само основното. Постои една длабочина во нас, која е многу вредна.
Верувам дека секој во имагинацијата може многу да учи и да дојде поблиску до себе. Практиката со внатрешните слики е погодна за сите за да ја искусат својата единственост.

Чудесните пораки од водата

Светот во кој живееме е чудесен. Штета што сме наштимани да го гледаме обично, како веќе да го знаеме. Покрај духовните практики, кои ни ги отвораат очите и ни ја подигнуваат свеста за да се видиме себеси и постоењето потполно, и работата на научниците и истражувачите оди во прилог на тоа да се спознае светот подобро.

Јогата во светот на децата

Децата не решаваат животни прашања, но си ги имаат своите предизвици. Под влијание на најблиската средина им се поставуваат темелите на нивната личност, растат, примаат, се радуваат, се повредуваат, стравуваат, се борат и судираат.

Изолацијата е страдање

Несигурноста веројатно е состојба која нè следи уште од раните години на животот. Кога ќе пораснеме, за да ја ублажиме и за да се оспособиме да опстојуваме во надворешниот свет, почнуваме да градиме некои свои концепти на сигурност и почнуваме околу себе да подигнуваме огради за да ја заштитиме својата индивидуалност.

Јога за бремени

Хармоничен почеток за животното патување Сите луѓе на овој свет сме дојдени преку деветмесечното патешествие во утробата на својата мајка. Зачнувањето и развојот на новото суштество веројатно е највосхитувачкото и најмагичното нешто во космосот. Од две клетки да се развие така совршено суштество! Вистинска магија на творецот. Периодот на бременоста е важен и за мајката …

Јога за бремени Read More »

Scroll to Top