Ризница

Животот е поле за учење

Животот не е само купишта проблеми, обврски, амбиции, борба за пари, грижа за работата, загубите и болестите, задоволствата од тоа што ќе го стекнеме и добиеме.

Read More »

Водство за добро живеење

Научи да живееш во сегашноста зашто тоа е единствениот миг што го имаш. Држи го вниманието на она што е сега. Барај исполнетост во секој миг.

Read More »

Автобиографија во пет поглавја

Одам по улица.

На тротоарот има длабока дупка.

Паѓам во неа.

Изгубена сум….обезглавена.

Не сум виновна.

Потребно е ужасно многу време

за да го најдам излезот.

Read More »

Што се пропуштаме?

Метро-станица, студено јануарско утро 2007 г., а човек на виолина го свири Бах некои 45 минути. За тоа време, приближно 2000 луѓе проаѓаат низ станицата, повеќето одејќи на работа.

Read More »

Тишината – звукот на внатрешното битие

Секој кога ќе посака да се одмори, психички да се растовари и да најде мир, единствено што бара е тишина. Бидејќи ние функционираме како отворен енергетски систем, кој споделува и заемно си влијае со околината, за да најдеме внатрешен мир прво ни е потребна тишина во надворешната среди

Read More »

Чудесните пораки од водата

Светот во кој живееме е чудесен. Штета што сме наштимани да го гледаме обично, како веќе да го знаеме. Покрај духовните практики, кои ни ги отвораат очите и ни ја подигнуваат свеста за да се видиме себеси и постоењето потполно, и работата на научниците и истражувачите оди во прилог на тоа да се спознае светот подобро.

Read More »
Scroll to Top