За нас

Здружението на граѓани Центар за јога и личен развој е непрофитна и невладина организација која е формирана со слободно здружување на граѓаните за остварување на следниве цели и задачи:
примена на јогата и другите слични дисциплини како методи за личен развој на поединецот во насока на подигнување на квалитетот на неговото живеење и развивање на неговите физички, ментални, психички и др потенцијали,
да работат на градење на културата за јога и слични дисциплини за личен развој
да ја поттикнат заинтересираноста за јогата и личниот развој кај припадниците од различна возрасна, полова, етничка, религиозна и друга припадност,
да работат на градење на културата за јога и слични дисциплини за личен развој

Центарот за јога и личен развој своите цели

ги реализира преку следните активности:

Весна Алексовска е оснoвач и претседател на Центарот за јога и личен развој, во кој работи на примена на јогата како систем кој им помага на луѓето во нивното лично спознавање и во достигнувањето на внатрешен мир и благосостојба. По професија е историчар на уметност со археологија.
Центарот го основа на 17 Јули 2007 година каде што започнува со водење на курсеви по јога за почетници, за средни и напредни практиканти, за деца со родители, а води и индивидуални часови. Покрај редовни курсеви одржува семинари и предавања. Во 2018 се повлекува од здружението.

Кристина Трајковиќ има започнато со Јога во 1995 година, а во 2007 година стана активен член на Центарот за Јога и личен развој.
Во 2018 година, Кристина станува инструктор во Центарот за Јога и личен развој.

Инвестирајте во
вашето здравје

ОУ „Браќа Миладиновци“
Владимир Комаров 5
Скопје, 1000
Scroll to Top