Термини

Вторник и Четврток: почетна група (онлајн) - од 22.01.2024

Вторник и Четврток: средно-напредна група (онлајн) - од 22.01.2024

Понеделник и Среда: почетно-средна група (во сала) - од 22.01.2024

Индивидуални часови

Изберете го вашиот соодветен термин за вежбање

Нашите најнови настани

Инвестирајте во
вашето здравје

ОУ „Браќа Миладиновци“
Владимир Комаров 5
Скопје, 1000
Scroll to Top