Ставот на прифаќање во Јогата и Медитацијата

Она што ни е потребно најмногу, хармонијата со себеси постојано ни бега.
Состојбата на не-мир значи дека сме во став на спротивставеност на нешто или некого.
Каде почнуваат внатрешните конфликти? Колку се прифаќаме себе си? Како го разбираме прифаќањето?
Да научиме да изградиме став што ќе не измири со нас самите, зашто тоа е единствениот пат до интеграција со самите себе и доближување до прегратката на Севкупноста.

Еднодневен семинар

21.03.2009

Скопје (ОУ. Б. Миладиновци)

Под водство на Весна Алексовска

Scroll to Top