Часови по Јога во Тетово

Од 23-ти мај до пред летните одмори Центарот за јога и личен развој успешно ги реализираше часовите по Јога во Тетово. Среќни сме што јогата конечно стигна и во Тетово, и околу дваесетина луѓе од градот под Шара ни се приклучија во заедничките и прекрасни мигови на дружење со себе, во одржувањето и подобрувањето на своето здравје, во будењето на своите потенцијали и откривањето на внатрешната убавина и мир.

Курс по јога

Мај - Јули 2009

Тетвоски театар, Тетово

Под водство на Весна Алексовска

со асистенција на м-р Лазар Ѓуров

Scroll to Top