Share
untitled1 Mediumi
Јога во 5+ со Петко и Мина
plakat

8ka b_small

 
Почеток Ризница

АВТОБИОГРАФИЈА ВО ПЕТ ПОГЛАВЈА

Share

 

 

(1)
Одам по улица.
На тротоарот има длабока дупка.
Паѓам во неа.
Изгубена сум....обезглавена.
Не сум виновна.
Потребно е ужасно многу време
за да го најдам излезот.

(2)
Одам по истата улица.
На тротоарот е големата дупка.
Се правам дека не ја гледам.
Повторно паѓам.
Не можам да поверувам дека сум на истото место.
Но не сум виновна.
Сепак долго се извлекувам од дупката

(3)
Одам по истата улица.
На тротоарот е големата дупка.
Ја гледам.
Сепак паќам во неа...од навика.
Очите ми се отворени.
Знам каде сум.
Виновна сум.
Веднаш излегувам.

(4)
Одам по истата улица.
На троторарот е големата дупка.
Ја заобиколувам.

(5)
Одам по друга улица.

Согјал Ринпоче